วิธีในการทำงานอย่างมืออาชีพ
Blog

เทคนิคการจัดการเวลาของคนทำงานอย่างมืออาชีพ

การทำงาน เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่หลายๆคนจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อน ด้วยการทำงานจริงๆนั้นจะต่างมากจากการที่เราไปเรียนหรือฝึกงาน เพราะการทำงานจริงๆความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเด็ดขาดหรือต้องเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพราะนั้นจะหมายถึงประสิทธิภาพของคุณ ความกดดันจากการทำงานจึงมีมากพอที่จะทำให้คุณจะต้องทำอะไรต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและทำออกมาสุดฝีมือเพื่อให้งานที่เราได้รับมอบหมายมานั้นออกมาดีที่สุด

ระยะเวลาในการทำงานที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มักจะทำให้คุณเกิดความกดดันและเกิดความผิดพลาดมากที่สุด เพราะหากคุณได้รับมอบหมายงานและมีเวลาให้ทำงานน้อยมาก หากคุณมีการจัดสรรเวลาได้ไม่ดีพอ รับรองเลยว่าความผิดพลาดในการทำงานของคุณมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ วันนี้เราจึงมีวิธีดีๆในการจัดการเวลาของคนทำงานอย่างมืออาชีพมาแนะนำให้คุณได้ลองมาปรับตัวกันดู

วิธีในการทำงานอย่างมืออาชีพ

1. ตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายแข่งกับเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่มืออาชีพหลายคนเลือกใช้ จะมีการกำหนดไว้เลยว่าช่วงเวลานี้งานคุณจะต้องเสร็จ ด้วยระยะเวลาที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ คุณจะสามารถมีงานส่งที่ตรงเวลาอย่างแน่นอน

2. สร้างตารางงานในชีวิตประจำวัน การสร้างขึ้นมาโดยที่ตัวเราเองนั้นเป็นผู้กำหนดโดยการรวบรวมงานขึ้นมาเสียก่อนว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้าง จากนั้นจะต้องจัดการให้เป็นขั้นตอน ซึ่งบางคนอาจจะวางฝังไว้เผื่อไว้เลย 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือน หากเจองานใหญ่ๆ

3. พิจารณาความสำคัญว่างานไหนเร่งด่วนมากกว่ากัน การจัดลำดับงานก่อนหลังจะช่วยให้คุณสามารถสามารถมีเวลาเหลือที่จะทำจะเริ่มทำงานชิ้นต่อไป แต่การจัดการงานนั้นๆคุณจะต้องพิจารณาไว้ด้วยว่าจะส่งผลกระทบกับงานอื่นๆหรืองานคนอื่นตามมาหรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจของเราจะต้องควบคู่กับคุณธรรมไว้ด้วย

4. การจัดกลุ่มงาน ซึ่งหากงานมีลักษณะเดียวกันการทำงานจะทำงานได้รวดเร็วมาก แถมความผิดพลาดในการทำงานยังมีโอกาสพลาดน้อยอีกด้วย

5. หัดพูดปฏิเสธงานให้เป็น อย่างเช่น งานที่เล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ซึ่งหากคุณมีงานใหญ่ค้างไว้อยู่ คำพูดที่ปฏิเสธจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานนั้น จะต้องเป็นคำพูดที่ดีที่สุดและน่าฟังที่สุด อย่างเช่น แจ้งความประสงค์ว่าทำไมเราถึงรับงานชิ้นนี้ไม่ได้ และมันมีผลกระทบกับงานที่เราทำอยู่อย่างไรนั้นเอง

6. จัดการสิ่งรบกวนออกให้หมด อย่างเช่น ปิดทีวี ปิดโทรศัพท์ จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับงาน และจะสามารถทำงานได้ไว้มากขึ้น

7. จัดระเบียบโต๊ะทำงานด้วยตัวเราเอง ซึ่งแน่นอนเลยว่าอุปกรณ์ในโต๊ะทำงานเราจะรู้ทุกตำแหน่งว่าอะไรอยู่ที่ไหน หากให้ใครมาเก็บโต๊ะทำงานคุณหรือไม่มีการเก็บโต๊ะทำงาน เพียงการค้นหาบางสิ่งที่โต๊ะทำงานคุณ อาจจะทำให้คุณลืมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานไปได้

สำหรับ การทำงานอย่างมืออาชีพ นี้บางคนก็สามารถนำมาใช้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งหากเราสามารถทำงานได้ทันเป้าหมาย และทำผลงานได้อย่างโดดเด่น การเป็นที่รักและได้ความไว้วางใจกับหัวหน้างาน รับรองเลยว่าหน้าที่การงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนหรือใครที่อยากจะเอาไปปรับไปใช้ดู เพราะบางหัวข้อก็อาจจะไม่ตรงกับหน้าที่ในการทำงานของคุณที่ต้องรับผิดชอบ